ترجمه مکاتبات تجاری

 

در کلیه مراودات تجاری ، زبان نقش مهمی در موفقیت دارد. انتقال صحیح خواسته های طرفین در قراردادها منجر به روابط پایدار شده و تضمینی برای ادامه رابطه برد-برد بین طرفین است.
 
بسیار رخ داده که بازرگانان و صاحبان کسب و کار ایرانی از محتوای دقیق قراردادهایی که با طرف خارجی منعقد می کنند، اطلاع نداشته و مسائل حقوقی و قانونی آن را به درستی بررسی نکرده اند.
 
این مشکل زمانی خود را نشان می دهد که به دلایل مختلف از جمله تغییر شرایط عمومی بین المللی و تمایل تامین کننده کالا و خدمات به افزایش قیمت، یکی از طرفین با استناد به یکی از شرایط و بندهای قرارداد، درخواست تغییر مفاد قرارداد (تنظیم الحاقیه) و یا فسخ آن را می نماید. این در حالی است که طرف دیگر اساسا از آن بند قرارداد و مسائل حقوقی  مترتب بر آن اطلاع کافی نداشته است. بدیهی است که ترجمه صحیح قرارداد در هنگام شروع همکاری، از  بروز بسیاری از معضلات پیچیده و بعضا غیر قابل حل  فوق  جلوگیری می کند.
 
دارالترجمه دریا، دارالترجمه تخصصی قراردادها
 
دارالترجمه رسمی دریابا شناخت این نیاز شرکت های ایرانی، اقدام به تشکیل تیم تخصصی ترجمه قراردادها و اسناد تجاری کرده است. این تیم علاوه بر تسلط به زبان خارجی مورد نظر، در زمینه بازرگانی و حقوقی نیز صاحب نظر بوده و ترجمه قراردادها را به صورت کاملا دقیق و حرفه ای انجام می دهند.
 
قسمت عمده کار دارالترجمه ها در ایران بر ترجمه اسناد عمومی مثل اسناد هویتی (شناسنامه، سند ملک،  سند ازدواج و...) متمرکز است و استفاده از مترجمین خبره در زمینه بازرگانی چندان متداول نیست. این وجه تمایز دارالترجمه رسمی دریا، یعنی ترجمه تخصصی اسناد و قراردادهای شرکتی تا کنون مورد استقبال شرکت ها و  سازمان ها قرار گرفته است. از این جمله می توان به بخش  های مختلف شرکت نفت (ترجمه قراردادهای پتروشیمی و نفتی بزرگ)،، شرکت های مخابراتی (ترجمه اسناد فنی و حقوقی قراردادهای مختلف)، شرکت های خودروسازی (ترجمه قراردادهای چند میلیاردی خودروسازی در ایران) شرکت های مختلف طرف قرارداد با شرکت های چینی و ... اشاره کرد.