درباره ما

دارالترجمه رسمی دریا  در اداره ی امور مترجمین قوه قضائیه در سال 1385 به ثبت رسیده است. 

آنچه دریا را از دیگر دارالترجمه ها متمایز می کند ارائه ی سریع ترجمه ای دقیق با قیمت مناسب است.